ஏடிஎம்-ல் பணம் வரவில்லையா? வாடிக்கையாளருக்கு இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு

ஏடிஎம்-ல் பணம் வரவில்லையா? வாடிக்கையாளருக்கு இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கி ஏடிஎம்களில் பணம் எடுக்கும்போது சில நேரங்களில் பணம் வராமல்,…