ஐசிஎப் தொழில் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

ஐசிஎப் தொழில் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள ரயில் பெட்டி இணைப்பு தொழிற்சாலையில் (ஐசிஎப்), தொழிற் பயிற்சி பெறுவதற்கு ஆன்லைனில்…