அரசு ஐடிஐகளில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்

அரசு ஐடிஐகளில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு தொழிற்பயிற்சி (ஐடிஐ) மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் நடப்பாண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை…