ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் நிறுத்தப்படவில்லை

ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் நிறுத்தப்படவில்லை என்று தமிழக உணவுத் துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 1-ம்…

ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் திட்டம் அமல்

ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் திட்டம் அமல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநிலம் விட்டு மாநிலம் இடம்பெயரும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நலனுக்காக ஒரே நாடு,…