அக். 1 முதல் ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் திட்டம் அமல்

அக். 1 முதல் ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் திட்டம் அமல் செய்யப்பட உள்ளது. புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நலனுக்காக நாட்டின் எந்தவொரு…