கட்டிட கலை படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

பி.ஆர்க் எனப்படும் கட்டிட கலை பொறியில் படிப்புக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு தொடங்கியுள்ளது. இந்த படிப்புக்கு www.tneaonline.org அல்லது www.tndte.gov.in என்ற…