நாட்டுக்காக உயிர்நீத்த பழனிக்கு மரியாதை… தேசிய போர் நினைவகத்தில் பெயர் பொறிப்பு

கடந்த மே மாத தொடக்கத்தில் கிழக்கு லடாக்கின் 4 முனைகளில் சீன வீரர்கள் அத்துமீறி நுழைய முயன்றனர். அவர்களை இந்திய வீரர்கள்…