காப்பீடு இல்லாத வாகனங்களை உடனே பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்.. சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவு…

காப்பீடு இல்லாத வாகனங்களை உடனே பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்.. சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவு… பிறப்பித்துள்ளது. விபத்து தொடர்பான வழக்கை சென்னை ஐகோர்ட்…