காவலர் பணி போட்டித் தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி

போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது என்று சென்னை ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி அறிவித்துள்ளார். “தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் குழுமத்தால் இரண்டாம் நிலை…