காஷ்மீரில் இருந்து 10,000 வீரர்கள் வாபஸ்

காஷ்மீரில் இருந்து 10,000 வீரர்கள் வாபஸ் பெறப்படுகின்றனர்.கடந்த 2019 ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்டது. அத்துடன் ஜம்மு-காஷ்மீர்,…

உலகின் மிக உயரமான செனாப் ரயில் பாலம்.. கட்டுமானப் பணிகள் விறுவிறு..2022-ல் ரயில் ஓடும்…

உலகின் மிக உயரமாந செனால் ரயில் பாலம் பணிகள் விறுவிறுப்படைந்துள்ளன. வரும் 2022-ம் ஆண்டில் இந்த பாலத்தில் ரயில் ஓடும். காஷ்மீரின்…