10,000 சதுர அடி குடியிருப்புக்கு உள்ளாட்சிகளே திட்ட அனுமதி தரலாம்

10,000 சதுர அடி குடியிருப்புக்கு உள்ளாட்சிகளே திட்ட அனுமதி தரலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி வழங்கும் நடைமுறையை…