கைரேகை வைத்தால் மட்டுமே ரேஷனில் அரிசி, சர்க்கரை

ரேஷனில் ஏற்கெனவே ஸ்மார்ட் அட்டை திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன்படி ஸ்மார்ட் அட்டையை கொண்டு சென்றால் மட்டுமே அரிசி உள்ளிட்ட ரேஷன் பொருட்கள்…