இந்தியாவில் 48,648 பேர்.. தமிழகத்தில் 2,608 பேருக்கு கொரோனா…

இந்தியாவில் 48,648 பேர்.. தமிழகத்தில் 2,608 பேருக்கு கொரோனா… வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும்இன்று 48,648 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ்…

இந்தியாவில் 49,881 பேர்.. தமிழகத்தில் 2,652 பேருக்கு கொரோனா…

இந்தியாவில் 49,881 பேர்.. தமிழகத்தில் 2,652 பேருக்கு கொரோனா… தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் இன்று 49,881 பேருக்கு கொரோனா…

இந்தியாவில் 43,893 பேர்.. தமிழகத்தில் 2,516 பேருக்கு கொரோனா…

இந்தியாவில் 43,893 பேர்.. தமிழகத்தில் 2,516 பேருக்கு கொரோனா… வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. மத்திய சுகாதாரத் துறை இன்று வெளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில்,…

இந்தியாவில் 36,470 பேர்.. தமிழகத்தில் 2,522 பேருக்கு கொரோனா

இந்தியாவில் 36,470 பேர்.. தமிழகத்தில் 2,522 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த செப்டம்பர் இறுதியில் நாள்தோறும் தோராயமாக 83…

இந்தியாவில் 54,366 பேர்.. தமிழகத்தில் 3,057 பேருக்கு கொரோனா தொற்று

இந்தியாவில் 54,366 பேர்.. தமிழகத்தில் 3,057 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் இன்று 54,366 பேருக்கு கொரோனா தொற்று…

இந்தியாவில் 55,839 பேர்.. தமிழகத்தில் 3,077 பேருக்கு கொரோனா…

இந்தியாவில் 55,839 பேர்.. தமிழகத்தில் 3,077 பேருக்கு கொரோனா… வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் இன்று  55,839 பேருக்கு கரோனா…

இந்தியாவில் 54,044 பேர்.. தமிழகத்தில் 3,086 பேருக்கு கொரோனா…

இந்தியாவில் 54,044 பேர்.. தமிழகத்தில் 3,086 பேருக்கு கொரோனா… தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் இன்று 54,044 பேருக்கு கரோனா…

கேரள அரசு மருத்துவமனையில் கவனக்குறைவால் கொரோனா நோயாளி உயிரிழப்பு?

கேரள அரசு மருத்துவமனையில் கவனக்குறைவு, அலட்சியத்தால் கொரோனா நோயாளி உயிரிழந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. தலைமை செவிலியரின் ஆடியோவால் இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்துக்கு…

இந்தியாவில் 55,722 பேர்.. தமிழகத்தில் 3,536 பேருக்கு கொரோனா…

இந்தியாவில் 55,722 பேர்.. தமிழகத்தில் 3,536 பேருக்கு கொரோனா…வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் இன்று 55,722 பேருக்கு கரோனா தொற்று…

இந்தியாவில் 61,871 பேர்.. தமிழகத்தில் 3,914 பேருக்கு கொரோனா…

இந்தியாவில் 61,871 பேர்.. தமிழகத்தில் 3,914 பேருக்கு கொரோனா… வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. மத்திய சுகாதாரத் துறை இன்று வெளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில்…