கோவின் இணையத்தில் தமிழ் மொழி சேர்ப்பு

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கு கோவின் இணையத்தில் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த இணையதளம் ஆங்கிலம், இந்தி மொழிகளில் செயல்பட்டு வந்தது. கடந்த…