சத்துணவு அமைப்பாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

சத்துணவு அமைப்பாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் 259 சத்துணவு அமைப்பாளர், 354 சமையல் உதவியாளர் காலி…