சத்துணவு பணியாளர் தேர்வு ரத்து

சத்துணவு பணியாளர் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் சத்துணவு அமைப்பாளர், சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. நேர்காணல் தேர்வு…