சானியா மிர்சா யோகா …

தலைகீழாக யோகா செய்யலாமா என்று அழைக்கிறார் சானியா மிர்சா. 6 வயதாகும் போது நீச்சல் வகுப்பிற்கு சானியா டென்னிஸ் களத்தை தாண்டித்தான்…