சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் முகக்கவசம் அணியாதோருக்கு அனுமதி கிடையாது

சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் முகக்கவசம் அணியாதோருக்கு அனுமதி கிடையாது தமிழக பதிவுத் துறை சார்பில் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. “சார்…