சாலையோர ஓட்டல் வியாபாரிகளுக்கு ஆன்லைன் பயிற்சி

சாலையோர ஓட்டல் வியாபாரிகளுக்கு ஆன்லைன் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. சாலையோர வியாபாரிகள் ஆன்லைன் மூலம் உணவு விற்பனை செய்யும் திட்டத்தை ஸ்விக்கி நிறுவனத்துடன்…