சிபிஎஸ்இ பள்ளி மாணவர் சேர்க்கைக்கு கூடுதல் அவகாசம்

சிபிஎஸ்இ பள்ளி மாணவர் சேர்க்கைக்கு கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியத்தின் (சிபிஎஸ்இ) கீழ் செயல்படும் பள்ளிகளில் 9,…