தீபாவளிக்கு 2,000 சிறப்பு பஸ்கள்

தீபாவளிக்கு 2,000 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வரும் நவம்பர் 14-ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது.  கடந்த ஆண்டு…