புதிதாக ஆயுத பதுங்கு குழிகளை அமைத்த சீன ராணுவம்

டோக்லாமில் இருந்து 7 கி.மீ. தொலையில் சீன ராணுவம் புதிதாக ஆயுத பதுங்கு குழிகளை அமைத்திருப்பது செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்கள் மூலம் உறுதி…