சீன ராணுவம், இந்திய நிலையை கைப்பற்ற முயற்சி

இந்திய நிலையை கைப்பற்ற சீன ராணுவம் முயற்சி மேற்கொண்டது. இதை முறியடித்த இந்திய வீரர்கள், சீன வீரர்களை விரட்டியடித்தனர். கடந்த ஜூன்…