சீறிப் பாய்ந்த பிரம்மோஸ் ஏவுகணை…

கடற்படை போர்க்கப்பலில் இருந்து பிரம்மோஸ் ஏவுகணை சீறிப் பாய்ந்து வெற்றிகரமாக இலக்கை அழித்தது.  இந்திய, ரஷ்ய கூட்டு முயற்சியில் பிரம்மோஸ் ஏவுகணைகள்…