சென்னையில் செங்குத்து பூங்கா

சென்னை மேம்பாலங்களில் செங்குத்து பூங்கா அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னையை பசுமையாக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னையின் முக்கிய…