சென்னையில் ஊரடங்கை கண்காணிக்க 30 அமலாக்க குழுக்கள் நியமனம்

சென்னை மாநகராட்சியில் ஊரடங்கை கண்காணிக்க மண்டலத்துக்கு ஒரு குழு என 15 அமலாக்க  குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது கூடுதலாக 30 அமலாக்க…