செப்டம்பரில் வாக்காளர் திருத்த பணிகள் தொடங்கும்

தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள் ஆகஸ்டில் தொடங்கி டிசம்பரில் நிறைவடையும். அரசு அலுவலகங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்துக்கான…