செப். 25-ல் பி.இ. தரவரிசை பட்டியல்

செப். 25-ல் பி.இ. தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்று உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பழகன் அறிவித்துள்ளார். “பொறியியல் சேர்க்கை (பி.இ.)…