கல்லூரி செமஸ்டர் தேர்வு ரத்து

நாடு முழுவதும் வரும் செப்டம்பருக்குள் கல்லூரி செமஸ்டர் தேர்வை நடத்த வேண்டும் என்று பல்கலைக்கழக மானியக் குழு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதை எதிர்த்து…