செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி ரேஷனில் விநியோகம்

செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி ரேஷனில் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. தமிழக ரேஷன் கடைகளில் அரிசி கார்டுதாரர்களுக்கு புழுங்கல், பச்சை அரிசி விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. ஊட்டச்…