டிஜிட்டல் டிரைவிங் லைசென்ஸ் போதும்

டிஜிட்டல் டிரைவிங் லைசென்ஸ் போதும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. செல்போன் செயலிகளில் டிஜிட்டல் வடிவில் உள்ள டிரைவிங் லைசென்ஸ், வாகன…