கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊழியர்கள் திருடிய 989 கிராம் தங்கக்கட்டிகள்

சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் 150க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வேலைப்பார்க்கும் தங்க பட்டறை ஒன்று உள்ளது. இங்கு தங்க நகை கட்டிங், டிசைனிங் , பட்டை…