தங்க நகைகளுக்கு ஹால்மார்க் கட்டாய உத்தரவு ஒத்திவைப்பு

தங்க நகைகளை விற்பனை செய்ய ஹால்மார்க் முத்திரை கட்டாயம் என்ற நடைமுறை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.தங்க நகைகளுக்கு ஹால்மார்க் கட்டாயம் என்ற நடைமுறை வரும்…