தனியார் ரயில்களுக்கான நிறுத்தம்; நிறுவனங்களே முடிவு செய்யலாம்

தனியார் ரயில்களுக்கான நிறுத்தங்களை அந்தந்த நிறுவனங்களே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. நாட்டின் 109 வழித்தடங்களில் அதிநவீன…