தமிழகத்தில் 6 இடங்களில் நவீன காய்கறி குளிர்பதன கிடங்கு

தமிழகம் முழுவதும் 6 இடங்களில் ரூ.100 கோடியில் நவீன குளிர்பதன கிடங்குகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இதன்படி அம்பத்தூர் தாய் வளாகத்தில் புதிதாக…