தமிழகத்தில் நாளை நீட் நுழைவுத் தேர்வு

தமிழகத்தில் நாளை நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறுகிறது.எம்.பி.பி.எஸ். உள்ளிட்ட மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு நாடு முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது.…