தமிழக பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு 10% போனஸ்

தமிழக பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு 10% போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள், பணியாளர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் தீபாவளி போனஸ்,…