வெளியே வராதீங்க..விரட்டிப் பிடிப்பாங்க…

தமிழகத்தில் 7-ம் கட்ட ஊரடங்கு ஆகஸ்ட் 1-ம் தேதி முதல் தொடங்கியுள்ளது. இந்த மாதத்தின் அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் தளர்வில்லாத ஊரடங்கு அமல்…