பச்சிளம் குழந்தைக்காக விமானத்தில் தாய்ப் பாலை அனுப்பும் அம்மா

லடாக்கின் லே பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜிக்மெட் வாங்டஸ். கடந்த 2019-ம் ஆண்டில் இவருக்கும் அதே பகுதியை சேர்ந்த டோர்ஜே பால்மோ என்பவருக்கும்…