தாய் மொழியில் பொறியியல் கல்வி

தாய் மொழியில் பொறியியல் கல்வி கற்பிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. “தாய் மொழியில் தொழில் கல்விக்கான பாடத்திட்டம் வகுக்கப்படும் என்று…