பத்திரம், திருமண பதிவுக்கு சிடி தருவது கட்டாயம்

பத்திரம், திருமண பதிவுக்கு சிடி தருவது கட்டாயம் என்று தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும்  578 சார் பதிவாளர் அலுவலகங்கள்…