திறனாய்வு தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க டிச. 14 கடைசி

திறனாய்வு தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க டிச. 14 கடைசி தேதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கிராமப்புற மாணவர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக ஊரகத் திறனாய்வு தேர்வு திட்டத்தின் கீழ்…