தீக்குளித்து தீயாக காதலை சொன்ன பிரிட்டிஷ்காரர்!

விரும்பும் பெண்ணிடம் முதல்முறையாக காதலை சொல்வதில் இளைஞர்கள் பல்வேறு புதுமைகளை செய்து அசத்தி வருகின்றனர். அவை ஒவ்வொன்றும் செய்தியாக வெளியாக ஆச்சரியத்தை…