தொழில் உரிமம் புதுப்பிக்க டிச. 31 வரை அவகாசம்

தொழில் உரிமம் புதுப்பிக்க டிச. 31 வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை மாநகராட்சியின் வருவாய் துறையின் வாயிலாக நிறுவனங்களின் தொழில் உரிமத்தை…