ரூ.25,000 கோடி தொழில் முதலீடுகளுக்கு அனுமதி

தமிழகத்தில் ரூ.25,000 கோடி தொழில் முதலீடுகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.  இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு கடந்த புதன்கிழமை விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டது. “தமிழக…