நவ. 19 முதல் திருப்பதிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

நவ. 19 முதல் திருப்பதிக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து தினமும் காலை 6.25 மணிக்கு புறப்படும்…