நில அளவை கட்டணம் உயர்வு

நில அளவைத் துறை சார்பில் நில அளவைக்காக கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது, இந்த கட்டணம் 40 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. புல…