தலையில் பால் டம்ளர்.. சிந்தாமல், சிதறாமல் நீந்தும் ஒலிம்பிக் வீராங்கனை…

அமெரிக்காவை சேர்ந்த பிரபல நீச்சல் வீராங்கனை கேத்தி லெடக்கி. இவர் கடந்த 2012 ஒலிம்பிக் நீச்சல் போட்டியில் ஒரு தங்க பதக்கமும்…