தமிழகத்தில் அரசு நூலகங்கள் திறப்பு

தமிழகத்தில் அரசு நூலகங்கள் செப்டம்பர் 1-ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை திறக்கப்பட்டன. தமிழக பொது நூலகத் துறையின் கீழ் 4 ஆயிரத்து 638…