நாமே சொத்து பத்திரத்தை தயாரிப்பது எப்படி?

தமிழக பதிவுத் துறையின் tnreginet.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பொதுமக்கள் என்ற வகைப்பாட்டில் லாகின் செய்ய வேண்டும். அதன்பின் பயனாளர் பெயர் (user…